KİŞİSEL DERS ve BÖLÜM BAŞKANLIĞI DUYURULARI


======================================================= 10.08.2020 Pazartesi

Vize notları sistemden ilan edildi. Artık değişmez. Mail çekmeyin bakılmayacak.. (Makel için ek puan eklenirken yanlışlıkla formülde iki defa ek puan hesaplanmış, yani 20 puan eklenmiş oldu. Geri alınmadı. finalde sadece Devamlar 1x ile çarpılarak eklenecek).

======================================================= 08.08.2020 Cumartesi

ARTI UYGULAMASI 5: TEKNİK RESİM: N7 Sayfasındaki 1 nolu parçanın ön görünüşünü YARIM KESİT olarak çizin. Ayrıca üst ve sol yan görünüşleri de çizin. Katı modeli de köşe de gösterin. Ölçülendirmeleri yapın. Kesikli çizgilerden ölçü vermeyin. Kesit düzlemini gösterin. Ölçüleri üç görünüşe dağıtın. Tekrarlı ölçü olmasın. Süre 2 saat: 13.00 da kapanacak. Ödev 10 yükleyin. (ÖLÇÜLER İNC VERİLMİŞ. MM ÇEVİRİN:1 İNC=25.4 MM DİR.)

TASARIM: Türk yapımı SOM füzesinin seyir halinde uçabilmesi için ne kadarlık bir motor gücü gerekir bulun. Kendi ağırlığını havada tutabilmesi için kanatlarının kaldırma kuvveti yeterli oluyor mu bulun. Şekli gerçeğine yakın çizmeye çalışın. (Boy 4 m, ağırlık:660 kg, Seyir hızı: 1250 km/h, resmine de internetten bakın). Süre 2.5 saat: 16:00 da kapatılacak. Ödev 9'a yükleyin.

======================================================= 08.08.2020 Cumartesi

ÖDEV 3 LERLE İLGİLİ SÜRE UZATILMAYACAKTIR. VİZE NOT GİRİŞLERİ KAPANMIŞ DURUMDADIR (Akademik takvimde belirtilmediği halde sistem kapatılmış) Bu nedenle Bugün (Cumartesi) akşamı saat 24.00 kadar Vize notu için istenen tüm dökümanları bütün dersler için yüklemiş olmanız gerekiyor. Süre uzatımı yoktur. Pazar günü akşamı Excel şeklinde notlar ilan edilmiş olacak. Sistem açılırsa Pazartesi sisteme girilir. Diğer türlü yazı ile gönderilir.. Vize notları 3 tane ödev üzerinden tamamlanacaktır. Bununla ilgili olarak aşağıdaki maddeleri takip edin.

a) Tez ve Proje yapanlar bugün akşama kadar Vize döküman yüklesinler. Son halini Finalde yükleyebilirler. Vize notu döküman üzerinden verilecektir.

b) 4 tane ders için verilen ÖDEV 3 ler bugün akşama kadar tamamlayıp yükleyin.

c) STAJ dökümanlarını Finalde yükleyin. Final için ayrıca önümüzdeki hafta için tarih verilecek.

======================================================= 07.08.2020 Cuma

SİTE YENİ SERVERA AKTARILDI. Bazı linkler kontrol edilmeye zaman olmadığı için çalışmayabilir. Çalışmadığını gördüğünüz linklerin adreslerini gönderirseniz, düzeltilir.

======================================================= 07.08.2020 Cuma

Mazeret sınavları
Tasarım dersinde mazeret sınavı yoktur. Vize notu ödevlerden verilmektedir.

======================================================= 29.07.2020 Çarşamba

ÖDEV 3: (Son Teslim 08.08.2020-Cumartesi)
---TEKNİK RESİM: Dersin sayfasındaki "Proje 21: Parça İmalat Resmi Çizme" isimli dosyada bulunan 12 adet parçanın katı modelini çizin. Görünüşleri çıkarın ve ölçülendirin. Görünüşleri otomatik çıkarırsanız üzerindeki hataları düzeltmeniz gerekir. Ana çizgiler kalın, kesikli çizgiler ince olsun. Parçalardan 1 (tam kesit),4 (tam kesit),5 (kademeli kesit) nolu olanlarında Kesit uygulması yapın. Taramalar ince olsun. Kesit aldığınız düzlemi gösterin. Ayrıca N9 sayfasındaki ilk 4 parçaya yarım kesit uygulayarak görünüşler, ölçüleri ve katı modelini çizin. Bu 4 parça simetrik şekildedir. Ölçüleri kendiniz verin. Toplamda 16 adet parçayı tek dosya haline getirerek yükleyin.

---TASARIM: Dersin sayfasındaki "12-Traktör Arka Kepçesi Tasarımı" dosyasında verilen resimlere uygun 2 adet kol ve bir kepçeden oluşan bir sistemi tasarlayın. 2 tane piston kullansanız yeterli. Pistonlardan biri 2. kolu, diğeri kepçeyi hareket ettirsin. Ana kol yere sabitlenebilir. Traktör ve diğer aksamlar çizilmez. Sadece 2. kol ve kepçenin hareketleri analiz edilecek. Kepçeye 1 ton yük bağlanacak. Bu esnada ilk piston kolu ve kepçeyi kaldırmaya çalışsın. Sabit bir hızla kaldırırken pistona uygulanması gereken en yüksek kuvvet ne olur bulun. Bu kuvvet pistonun yüzey alanına bölünerek gerekli en yüksek basıncı bulmaya çalışın. Orada yazılı açıklamaları dikkate almayın. Burada anlatılanlara göre sistemi tasarlayıp analiz edin. Ayrıca şunu deneyin. 2 pistona da aynı anda hız verin. Sistem hareket edebiliyormu ve çözebiliyor mu test edin. Yapıda oluşan en büyük gerilme 200 MPa geçmesin. Buna göre en hafif olacak şekilde tasarımı oluşturun.

---İnt.Tab.PROGRAMLAMA: AutoCad yada Solid Benzeri Vektörel Çizim yapacak(hafızada çizgi bilgilerini tutacak) bir program yazın. Programda Line, Rectangle, Circle, Ellipse, Poligon, Spline çizgileri çizebilsin. Bu çizgileri çizdikten sonra Veritabanına kaydetsin. Yukarıdan kayıt yapılacak dosya nosu seçilsin. Her çizgi kendi kayıt numarası ile kaydedilsin. 3 nolu dosyayı aç dediğimizde 3 numara ile kaydedilen bütün çizgiler karşımıza gelsin. Çizim yaparken çizgi kalınlığı, çizgi rengi yukarıdaki menülerden seçilebilsin.

Çizgi silmek için tıkladığımız noktaya en yakın çizgiyi Veritabanından bulup bize farklı bir renkte göstersin. Ardından mouse sağ tuşa bastığımızda bu çizgiyi veritabanından silsin. Tıklayarak yapamazsanız en azından çizgileri listeleyip ID yazarak yada seçerek sildirebilirsiniz (düşük puan olur).
Dikkat: Bu tip bir uygulama Masaüstü Programlama ile olur. Web sayfasında Picturebox'a çizim yaptıramazsınız. Dolayısı ile Masaüstü programlama yazacaksınız ama Veritabanına kayıt yapabilmeniz lazım. Bu mantığa dikkat edin.

---GÖRÜNTÜ İşleme: 9 haftanın içindeki Ödev1.b maddesi, Ödev 3 ve Ödev 4 uygulamalarını yapın.

======================================================= 29.07.2020 Çarşamba

ARTILAR-4:
TEKNİK RESİM: N3 sayfasında 1 nolu parçanın katı modelini çizin, Ön ve Üst görünüşünü oluşturun. Ön görünüşü tam kesit halinde çizin. Ölçülendirin. Süre 1.5 saat: 13:00 da kapanacak. Ödev 10 a yükleyin.

TASARIM: Bir tane kamyon çizin. Demir ağırlığı 10 ton civarında olsun. Kamyonun iç kısımlarını boşaltın. İnce bir saçtan olsun. Ağırlığa göre saç kalınlığını ayarlayın. Aynısından bir kopyasına karşı yönden gelecek şekilde çıkartın. İki kamyonada 80 km/h lik hız uygulayın. Köşeden (şoför tarafından) çarpışsınlar. Aralarındaki mesafe yarım metreden uzak olmasın (çözümü zaman alır). Analiz süresini yarım dakika yapın. Ona göre çözümü sonuna kadar devam ettirin. 3 saat dolmadan siteye yükleyin (Ö9). 17:00 de kapanacaktır.

======================================================= 26.07.2020 Pazar

Benden aldığınız Aşağıdaki derslerde VİZE sınavı YAPILMAYACAKTIR. İlan edilen tarihleri DİKKATE ALMAYINIZ.
a)TEKNİK RESİM: Vize sınavı yok. Notu Ödevlerden verilecek. 5 adet ödev yapılacak. Final Sınavı vardır. Notu %50 sınavdan, %50 Projelerden.
b)TASARIM: Vize sınavı yok. Notu Ödevlerden verilecek. 5 adet ödev yapılacak. Final sınavı vardır. Notu %100 final sınavından verilecek.
c)İnt.Tab.PROGRAMLAMA: Vize sınavı yok. Notu ödevlerden verilecek. 5 adet ödev yapılacak. Final sınavı vardır. %100 sınavdan notu verilecek.
d) GÖRÜNTÜ İşleme: Vize sınavı yok. Notu ödevlerden verilecek. 5 adet ödev yapılacak. Final sınavı vardır. Notu %100 Final sınavından verilecek.

======================================================= 24.07.2020 Cuma

ARTILAR-3:
TEKNİK RESİM Artı Uygulaması: (Ödev 10 yükleyin) Her iki dersi de alanlar olduğundan süre fazla verilmiştir. Süre 3 saattir. (17:00 da kapatılacaktır.)
Artı Uygulaması Katı modeli çizip Üç görünüşünü otomatik çıkartıp yada kendiniz çizip yükleyin. Otomatik çizenler kurallara uygun olarak düzenlesin.

Bilg.Des.TASARIM Artı Uygulaması: (Ödev 9 yükleyin)
Resim de gösterilen kısım için Dinamik model analizini yapın. Artı Uygulaması

======================================================= 19.07.2020 Pazar

ÖDEV 2:(Son Teslim Tarihi:24.07.2020-Cuma Saat 24:00) (Ö2 ye yüklenecek. Farklı numaraya yüklenen ödevler geçersizdir.)

Bilg.Des.TEKNİK RESİM: K8, K9, J3, M13, N3 sayfalarındaki 10 tane parçanın üç görünüş ve katı modelini Solid de çizip Ö2 ye yükleyin. Çizgi kalınlıklarına ve çizgi tiplerine dikkat edin. Üç görünüşün köşesindeki boşlukta katı modeli gösterin. Otomatik görünüş çıkarmayı kesinlikle kullanmayın. Görünüşleri kendiniz çıkarın.

Bilg.Des.TASARIM: Kampüs ten Yeşilmahalleye gitmek isteyenler için Araç çayının üzerine sadece insan geçecek şekilde bir köprü tasarlayın. Köprünün şekli serbest. En iyi tasarımı bulmaya çalışın. Asma köprü yada çelik konstrüksiyon köprü olabilir. Tüm kullanılan malzemeler kiriş modelleme ile yapılacak. Çekmeye maruz çubuklar ince (halat olabilir), basmaya maruz kalan çubuklar geniş kesitli olmalı. Köprü açıklığı 150 metre, tüm taşıyacağı yük 50 ton olsun. Emniyet gerilmesi 200 MP olsun.

İnt.Tab.PROGRAMLAMA: Uçan cisimleri vuran bir taret ve silah simülasyonu tasarlayın. Mouse ile önce bir dairenin etrafında bir çizgiyi döndürün. Mouse sol tuşuna basılı iken mouse koordinatlarını o çizgi taki edebilsin. Mouse sağ tuşuna tıkladığınızda atış yapsın. Mermi atışını yapabilirseniz iyi olur. Yapamazsanız çizgi doğrultusu ile yapmaya çalışın. Vuralacak cisimler havada rastgele zamanda ve rastgele hızda çıksın.
Grafik çizdirme komutlarını kullanamazsanız, picturbox üzerine resim ekleyerek ve picturboxı kontrol ederek yapabilirsiniz. Çizim ve mouse ile kontrol etme komutları ile ilgili örnekler dersin sayfasında vardır. Öncelikle bu örnekleri deneyerek işi öğrenmeye çalışın.

GÖRÜNTÜ İşleme: 4.Haftanın içerisinde en sondaki "Ödev 1: Perspektif alanı mouse ile seçme" başlıklı ödevi yapın. Perspektif düzeltme kodlarını denemiş olun ve ardından resmin üzerindeki boşluk oluşan anları düzeltin. Etrafındaki piksellerin ortalaması alınabilir yada daha iyi bir yöntemi bulmaya çalışın.
ÖDEV YÜKLEME LİNKİ

======================================================= 19.07.2020 Pazar

ARTI UYGULAMASI-2: Teknik resimde N2 nin 3. parçasının görünüş ve katı modelini çizin. Tek sayfa halinde Ö10 yükleyin. Süre: 1 saat: 12:30 da kapanacak.


TASARIM için ARTI uygulaması: Evlerde kullanılan 12 kg lık LPG tüpünün analizini yapın. İçerine 30 bar basınç uygulanacak. Bu tasarım basıncı olacak. Yani tasarım buna göre belirlenecek. Tüpün üzerine tutma kolu ve ayak kısmı olmadan bir analiz yapın. Böyle iken ortaya çıkan gerilmeleri inceleyin. Bir tutma kolu ve ayak kaynatıldığında gerilmeler nasıl değişiyor bunu gösterin. Süre 90 dk. 15:30 da kapanacak. Ö9 yüklenecek.


======================================================= 18.07.2020 Cumartesi

Bölüm VİZE Sınavları Takvimi

======================================================= 16.07.2020 Perşembe

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM derslerin nasıl olacağını soruyorsunuz. Şu ana kadar oluşan durumda önümüzdeki dönem derslerin %40 Uzaktan %60 olacak şekilde ayarlandı. Yani öğrenciler Karabük'te olacaklar fakat okulda yoğunluk azaltılmış olacak. Son durum bu şekilde. Yeni bir gelişme olursa duyurulur. Buna göre bizim bölümüzde Uzaktan verilecek dersler şu şekilde gönderildi. Sadece bilgi için verilmiştir. Yeni bir durum oluşursa değişebilir ve duyurulur.

MAT181 Matematik 1 (MÜDEK) 4 Prof Dr.Ahmet DEMİR,
MAT289 Diferansiyel Denklemler (MÜDEK) 4 Prof Dr.Ahmet DEMİR,
MEM203 İnternet Tabanlı Programlama (MÜDEK) 3 Doç.Dr. İbrahim ÇAYIROĞLU,
MEM309 Mekanik Titreşim (MÜDEK) (Seçmeli) 3 Dr.Öğr.Üy.Cihan MIZRAK, MEM311 Veri Haberleşme Sistemleri (MÜDEK) (Seçmeli) 3 Dr.Öğr.Üy. Aytül BOZKURT,
MEM409 Sayısal Sinyal İşleme 3 Dr.Öğr.Üy. Aytül BOZKURT,
MEM419 Mekanik Sistemlerin Dinamiği 3 Dr.Öğr.Üy. Cihan MIZRAK

Ayrıca Üniversitenin resmi sosyal hesaplarını takip ederek, güncel duyuruları görebilirsiniz. https://www.facebook.com/krbkuni/
https://twitter.com/krbkuni
https://www.instagram.com/karabukuniv/?hl=tr
https://www.linkedin.com/in/karabuk-universitesi-2007/
https://www.youtube.com/user/kbu3nisantv

======================================================= 14.07.2020 Salı

Yaz Okulunda Proje ve TEZ dersini alan öğrenciler aşağıdaki hususlara dikkat etsin.
a) Daha önceden başka bir hocadan aldıysanız ve projeyi yaptıysanız, hocanız notunuzu gönderirse o not girilir. Bunu kendiniz takip etmeniz gerekir. Ben hocanızı arayıp not vs istemem. Notunuz gelmezse diğer öğrenciler gibi aşağıdaki işlemlere göre davranmanız gerekir.
b) Projeyi ilk defa yapacak olanlar hemen projelerini yapmaları gerekir (zaman daralıyor). Konuyu kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunun için çalışan bir sistemi geliştirmeniz gerekir. Proje konusu hakkında tam fikriniz yok ise bana da yazabilirsiniz. Dersin sayfasında örnek proje konuları var. Onlarıda inceleyin.
c) Vize notu için döküman yükleyeceksiniz. Son tarihi ileride ilan edilecek (son hafta içinde olur). Final için dökümanın son halini ve içerisine çalışan sistemi anlatan videoyu yükleyeceksiniz. Gerek görülürse projeleriniz canlı anlatımıda istenebilir (skype üzerinden).

======================================================= 14.07.2020 Salı

Teknik Resim ARTI UYGULAMASI: B7 Kağıdındaki iki tane çizimi Solid yada AutoCad de çizerek pdf ye dönüştürüp ÖDEV10 Yükleyin. Süre 1 saat: 12:30 da ödev 10 kapatılacaktır. Kopyaya çok dikkat edin. Birbirinizden en ufak bir çizimi almayın. Nasıl çizildiğini sorabilirsiniz ama çizimi kendiniz yapın. Sizin göremediğiniz bir hata başkasında çıkarsa direk kopya olur kalırsınız...

TASARIM ARTI UYGULAMASI: Bir Vinç kancası tasarlayın. Büyüklüğünü kendiniz belirleyin. Kanca 5 ton yükü taşıyacak. Üst kısımda zincirin bağlı olduğu yerden fixed (sabitleyin). Kancanın alt kısmından yükü uygulayın. En hafif tasarımı bulmaya çalışın. Kenarları yuvarlak vs düzgün şekil olsun. Eğilme momentinin yüksek olduğu kısımları daha kalın yapın. ÖDEV 9'a 15:30 kadar Yükleyin. Emniyet gerilmesi 200 MPa alınacak.

======================================================= 13.07.2020 Pazartesi

ÖDEV 1:(Son Teslim Tarihi:19.07.2020- Saat 24:00) (Farklı numaraya yüklenen ödevler geçersizdir.)

Bilg.Des.TEKNİK RESİM: B1, B2, B18, B24 Yapraklarındaki tüm parçaları 2-boyutlu olarak çizin. Üzerindeki ölçülermeleri de yapın. Çizgi kalınlıklarına dikkat edin. Ana çizgileri kalın, eksen ve kesikli çizgiler ince olsun.

Bilg.Des.TASARIM: Bir Exkavatör kepsenin Statik analizini yapın. Kepçenin büyüklüğünü diş ucundan piston bağlantı noktasına kadar 1 metre. Kepçenin dişlerinin ucuna 5 ton luk yükü dağıtın. Arka kısımdan dönme mafsalı ve piston bağlantına dönebilir pim yerleştirin (videoda yapıldığı şekilde. Frictionless). Olabildiğince en hafif tasarımı bulmaya çalışın. Emniyet gerilmesi 200 MPa geçmesin.

İnt.Tab.PROGRAMLAMA: Mekanizma dersinin sayfasındaki (http://www.ibrahimcayiroglu.com/Sayfalar/Mekanizma_Animasyon_Ornekleri-1.aspx) 27 nolu çizgi şeklindeki döner Krank ve ona bağlı kol olan Mekanizmanın bir benzerini C# kullanarak animasyonlu olarak çizdirin. Mekanizmanın hızı sürgüden değiştirilebilsin (Timer hızı ayarlanır, timer zamanıda ScrollBar bağlanır). Çizgi kalınlıkları renkleri dışarıdan değiştirilebilsin.

GÖRÜNTÜ İşleme: Aşağıdaki uygulamaları yapın
a) Program alt yapısını oluşturun (2 picturebox, menüler, toolbar olsun, Resim açma, resim kaydetme, Sağa-sola aktarma)
b) R,G,B kodları değiştirilerek nasıl renk oluştuğunu kullanıcıya gösterin. Üç tane Scroolbar (sürgü) olsun. Bunları sürükleyerek picturebox içerisinde renk değişimini gösterin.
c)Temel uygulamaları sizde yapın. (Siyah-beyaz, parlaklık, Kontras, Eşikleme)
d) 3. Haftanın içerisinde ödev 6 yı yapın.

ÖDEV YÜKLEME LİNKİ

======================================================= 13.07.2020 Pazartesi

DİKKAT: YAZ Okulunda Derslere HAFTANIN GÜNÜ olarak değil, AYIN TARİHLERİ olarak bakın. Dersler 5 günlük aralarla konulmuştur.
Yaz Okulu Ders Programı

======================================================= 10.07.2020 Cuma

Yaz Okulunda benden almış olduğunuz dersler ile ilgili şu hususlara dikkat ediniz. İşleyiş ve notlandırmalar buna göre yapılacak.
------------
Bil.Des.TEKNİK RESİM: Bu dersin esas içeriği teknik resim kurallarını öğretmektir. Yani proje çizebilme ve proje okuyabilme becerisini kazandırmaktır. Herhangi bir çizim programını öğretmek değildir. Bu nedenle daha önceden bildiğiniz bir çizim programı varsa onunla çizim yapabilirsiniz. Fakat derslerde SolidWork üzerinden anlatılacaktır. Bu nedenle bilgisayarlarınıza bu programın herhangi bir versiyonunu kurmanız tavsiye edilir.

Her hafta İkinci günkü dersten sonra ARTI UYGULAMASI yapılacaktır. Ders bitiminde bir iki çizim verilip bu çizimi kısa bir süre içerisinde çizip Ödev sisteminde Ödev10'a yüklemeniz istenecektir. Böylece ders esnasında öğrendiklerinizin kısa bir uygulaması yapılacaktır. Dönem içerisinde en az beş defa bu uygulama yapılacaktır. Bunların içinde en az 2 tane artı almış olmanız gerekir. Diğer türlü aslında sizin Çizim programını kullanamadığınız ve göndermiş ödevleri başkasına yaptırdığınız varsayımı devreye girecektir. Bu nedenle ödevleriniz ve projeleriniz sıfırlanacağı için kalacaksınız. Yani ödevleri ve projeleri kendisi çizdiğini iddia eden bir kişi derslerdede süresi içerisinde en az 2 tane çizebildiğini ispat edebilmelidir. Çoğunlukla bu çizimler dersin içerisindeki uygulama ile bağlantılı olacağından derside takip etmeniz gerekir.

Her hafta ödev verilecektir. Bu ödevler değerlendirilip Vize notu oluşturulacaktır. En az 5 tane ödev verilmiş olunacaktır.

Final notu ise %50 sınavdan %50 de projelerden verilecektir. Sınavlar bu site üzerinden yürütülecektir. Okulun sınav merkezi kullanılmayacaktır. Verilen çizimleri evde çıktısını alabiliyorsanız kağıt üzerinde elle çizerek (tamamlayarak) fotografını çekip buradaki ödev sistemine yükleyeceksiniz (detayları o zaman anlatılır). Çıktı alamıyorsanız Paint yada SoliWorks de çizip yükleyebilirsiniz. Programla çizip göndermek zaman alacağı için pratiğinizin iyi olması gerekir. Finalde en az 2 tane proje verilecektir. Projeler kendi içinde bir çok parçadan oluşan bir makina grubunun çizimidir. Her bir paçanın imalat resimleri ve makinanın montaj resmi çizilecektir. Bu şekilde 2 tane projeden oluşacaktır. Finallerden bir hafta önce verilecektir. Bir hafta içinde bu çizimleri yetiştirmeniz gerekir. Ona göre önceden dersleri iyi takip edip pratiğinizi geliştirmelisiniz. Örnek proje ve çizimler dersin sayfasında vardır.

---------------
Bilg.Des.TASARIM dersi çizilen parçaların gerçek hayatta işlevini yerine getirip getiremeyeceği üzerinedir. Yani parçaların analizi veya simülasyonu yapılacaktır. Bu nedenle Ansys programı kullanılacaktır. Bu programı bilgisayarlarınıza yüklemelisiniz. Öğrenci versiyonu vardır fakat yüklü analizlerde yeterli olmamaktadır. Her hafta ikinci dersten sonra derste anlatılan veya bir hafta önceki çizimle alakalı olarak bir uygulama yaptırılacaktır. Bu uygulamayı süresi içerisinde yapıp Ödev sisteminde Ödev10'na yüklemelisiniz. Böylece dönemde beş tane ARTI UYGULAMASI yaptırılmış olacaktır. Bu uygulamalardan en az 2 tane artı alabilmelesiniz. 2 artıyı alamayanın ödevleri ve projeleri kendisi çizmediği kabul edilerek reddedilecektir. Ödevleri kişi kendisi çizdiyse ders sonunda da süresi içinde çizebildiğini bu artılarla ispatlamalıdır. Yine her hafta ödev verilecektir. En az 5 tane ödevden Vize notu oluşturulacaktır.

Final notu uygulama sınavı şeklinde oluşturulacaktır. Belli bir süre içerisinde üç tane uygulamayı çizip, analiz edip, ödev sistemine yüklemeniz istenecektir. Zamana bağlı olarak bunu yetiştirebilmeniz için, dersleri takip edip, ödevleri yapıp pratiğinizi iyice artırmış olmanız gerekir. Diğer türlü yetiştirmeniz mümkün değildir. Örnek projeler dersin sayfasında vardır.

---------------
İnt.Tab.PROGRAMLAMA dersinde her hafta yine ödev verilecektir. En az 5 tane ödev olacak. Bu ödevlerden Vize notu oluşturulacak. Finalde ise sadece sınav yapılacaktır. Sınav bu site üzerinden gerçekleştirilecek. Proje verilmeyecektir. Sınavda kişilerin karşısına rastgele sorular tek tek getirilecektir. Sınavın toplam süresi içerisinde tüm soruları çözmesi gerekecektir. Bir soru cevaplandırıldıktan sonra geri dönüş yoktur. Sınavda sorularda kısa bilgi soruları, programın çıktısı nedir soruları, programın eksik satırını tamamlayın soruları şeklinde olacaktır. Bu nedenle programlamanızın iyi olması gerekir. Dersleri takip etmediyseniz, ödevleri yapmadıysanız bu soruları çözmeniz imkansızdır. Ona göre dersi baştan sıkı tutmanız gerekir. Örnek sorular dersin sayfasında vardır.

---------------
MAKİNE ELEMANLARI dersinde Vize sınavı bu site üzerinden sınav yapılarak uygulanacaktır. Derste Quiz uygulaması konuşulmuştu, bir çok öğrenci stajlarda bulunduğu için, kayıtları sonradan izleyerek çalışmakta, bu uygulama yapılmayacaktır. Final sınavıda yine ayrıca sınav olarak yapılacaktır.

---------------
GÖRÜNTÜ İşleme dersinde Vize notu ödevlerden oluşturulacaktır. Finalde de Bu site üzerinden sınav yapılacaktır. Sınavda 40 soru sorulacak. 1-1.5 saat içinde çözülmesi istenecek. Çoğu okuyup cevaplandırılacak sorulardır.

======================================================= 07.07.2020 Salı

Kişisel Yaz Okulu Ders Programı

Benden Ders Alanların Listesi