KİŞİSEL DERS ve BÖLÜM BAŞKANLIĞI DUYURULARI


======================================================= 19.Nisan.2019 Cuma

BÖLÜM DUYURUSU: 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü, Müh.Fak. Fuaye Alanında Saat 10:00'da Mekatronik Bölümü BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ açılacaktır. Bitirme Projelerinin Jüri önünde sunulması ve bunların Tez formatında teslimi geçme şartı için kesin bir kuraldır. Buna göre;

a) Bölümümüzde tüm mezun durumuna gelen öğrencilerin tezlerinin ayrı ayrı jüri önünde sunulması yerine, toplu bir sergi şeklinde herkesin önünde sunulması tercih edilmektedir. Bu nedenle sergiye katılmayan projeler Jüri önünde sunulmamış kabul edilecektir.

b) Sergi standından çekeceğiniz bir iki fotografı tez dökümanı sonuna ekleyiniz (Grup halinde yapanlar için aynı format aynı fotograf olabilir).

c) Alt sınıfların tamamınının (1,2,3 sınıflar) o gün saat 10:00 'da açılışa katılması zorunludur. Masalara konulacak olan Katılımcı Listelerini imzalayınız. Öğlene kadar olan dersler hocalar da katılacağı için orada işlenmiş kabul edilecektir.

d) Proje sahiplerinin Saat 16:00 ya kadar standların başından ayrılmaması, projelerini kaldırmaması gerekmektedir. O saate kadar ara ara gelen başka bölüm öğrencileri ve misafirlerinde ilgisine sunulmuş olacaktır.

e) Proje sahibi öğrenciler projelerini sabah saat 08:00 den itibaren erkenden standlar üzerine kurup, açılışa kadar eksiksiz hazır etmeleri gerekmektedir. Bina önünde yada içeride Özel Gösteri düzenleyecek olanların Arş.Gör. Esma ŞEKER (Organizasyonun koordinatörü) ile irtibata geçip gerekli ayarlamaları önceden planlayınız.

f)Basın ve Prokolde davet edilecektir. Bu nedenle çalışmaların titizlikle hazırlanması önemli bir hususdur.

======================================================= 18.Nisan.2019 Perş.

TÜBİTAK Öğrenciler için Proje YARIŞMASI: Ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda bilimsel çözümler üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları başvuruya açılmıştır. Başvurular, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar
Link
adresinden alınacaktır. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2019 yılı çağrı duyurusu
Link
adresinde bulunmaktadır.

Proje afişi
Link

======================================================= 16.Nisan.2019 Salı

Vize Mazeret Sınavları

======================================================= 15.Nisan.2019 Pazartesi

PROJE anlatım dersleri bu haftadan itibaren SALI 16:15-18:00 saatleri arasında uygun boş bir sınıfta başlayacaktır. Dersi benden alan tüm proje ve Tez yapan öğrenciler katılmalıdır. Dersi çakışıyorsa uygun olan saatine katılabilir. İzleyici olarak dışarıdan dinlemek isteyen alt sınıf öğrencileri de katılabilir. Herkes yıl sonuna kadar en bir kez projesini anlatmalıdır. Grup yapanlar grup olarak anlatacaklardır. Kişisel Bahar DERS PROGRAMI

======================================================= 15.Nisan.2019 Pazartesi

ÖDEV 4: (Son teslim 21 Nisan Pazar: 24:00)

Bilg.Des.TASARIM: Dersin sayfasındaki Atölye Vinci dökümanında anlatılan tasarımı yapınız. Yapmış olduğunuz tasarımlarda mukavemeti etkilemeyen teker, tutma kolu vs gibi gereksiz kısımları analize eklemeyin. Tasarımlarınız resimlerde verilenler gibi gerçekçi olsun. Orada anlatılan bilgilere ek olarak şunlarıda göz önünde bulundurun. En fazla taşınacak ağırlık 500 kg olacak. Vincin tamamının ağırlığı 200 kg geçmeyecek. Motor gücünü bulacaksınız ve sistemin dayanıklılığını test edeceksiniz. En büyük gerilme 250 MPa geçmesin.

GÖRÜNTÜ İşleme: Perspektif düzeltme notlarındakine benzer olarak yandan açılı çekilen bina ve gökdelenlerin görüntülerini karşıdan çekilmiş gibi düzeltme işlemleri yaptırın. Götüntülerde oluşan boşluk karıncalanmalarını uygun bir düzeltme algoritması uygulayarak yok etmeye çalışın. Yapdığınız uygulamaların örnekli olarak anlatınız kodları veriniz.

======================================================= 29.Mart.2019 Cuma

DUYURU: Ödüllü Robot Yarışması. Link

DUYURU: 3 Nisan Etkinlikleri. Öğrencilerimizin programlara katılımı beklenmektedir. Link

======================================================= 22.Mart.2019 Cuma

DUYURU: Teknoloji Transfer Ofisinden (ExpoMed Fuarı Hk.): Medikal endüstrisinin önde gelen iş platformu olarak sektörü her sene aynı çatı altında bir araya getiren, yüzlerce yerli ve yabancı medikal firmaya ev sahipliği yapan Expomed Eurasia, 2019 yılında on binlerce sektör profesyonelini 28-30 Mart 2019 tarihleri arasında Büyükçekmece, İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26. kez ağırlayacak. 800'ün üzerinde yerli ve yabancı medikal firmanın katılımıyla gerçekleşecek fuara projeleri ve fikirleri ile katılım sağlamak isteyen akademik personelimiz ve öğrencilerimizin Koordinatörlüğümüze katılım için kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Konu ile ilgili duyuruların yapılması ve fuara katılmak isteyenlerin Koordinatörlüğümüz ile irtibat kurulmasının sağlanması hususunda;

======================================================= 14.Mart.2019 Perşembe

Bolu-Düzce PROJE PAZARI Etkinliği: Proje fikirlerinizi sunmak için öğrencilere de açık olan ödüllü bir etkinliktir. Bölümümüzde Bitirme Projelerinin bir yerde sunulması yada yayınlanması genel bir zorunluluktur. Özgeçmişinize de yazabileceğiniz bu tür etkinliklere katılın. Link

======================================================= 14.Mart.2019 Perşembe

Bilg.Des.TASARIM ve GÖRÜNTÜ İşleme derslerinden yazılı VİZE sınavı yapılmayacaktır. Ödevler Vize sınavı notu olarak etki edecektir. Tarihleri dikkate almayın.

Bitirme TEZİ ve PROJE derslerinin vize notu, Not Girişlerinin son tarihinden bir hafta önce yüklenecek Tek bir döküman üzerinden değerlendirilerek not verilecek. O tarihlerde sınıf içi anlatımlar başlamış olacağından (anlatımların başlayacağı tarih ilan edilecek) projelerin yakından incelenmesi de nota etki edecek.

======================================================= 11.Mart.2019 Pazartesi

ÖDEV 2,(Son Teslim:31 Mart Pazar 24:00)
ÖDEV 3 (Son Teslim:07 Nisan Pazar 24:00):

Bilgisayar Destekli TASARIM: Dersin sayfasında verilen Köprü tasarımını gerçekleştirin. Tasarladığınız köprüyü kiriş modeli kullanarak önce Ansysde analizini yapın. Ardından bu köprüyü çay çubukları ile modelini yapın ve üzerine yük asarak ne kadar yük çektiğini bulun. Ansys analizini ÖDEV 2 olarak, Köprü modelini ise (fotograflarını) ÖDEV 3 olarak yükleyiniz. Köprü tasarımı

GÖRÜNTÜ İŞLEME: Ödev 2: PictureBox üzerine yüklenen bir resmin üzerinde sırasıyla tıklanan noktalar üzerine düz çizgilerle bir çerçeve oluşturun. Daha sonra sağ tuşa tıklayınca bu tıklanan noktalara arasındaki pixcelleri kırpıp yandaki diğer pictureBox'a taşıyın. Tıklanan noktalar arasındaki piksellerin nasıl bulacağınızı araştırın. İki yöntem olabilir. Geometrik olarak bir koordinatın tıklanan noktaların içerisinde olup olmadığını veren bir formül araştırılabilir. Diğeri ise kenarlara farklı renkte bir çizgi çizilirse, resim taranırken o renk piksellerin arasında kalan alan kırpılacak alandır. Buraya kadar yapılan uygulamayı Ödev 2 olarak yükleyin.

Ödev 3: Yan PictureBox a taşınan kırpılmış resim üzerinde Taşıma, Ayanalama (ekseni iki noktaya tıklayarak yapın) ve Döndürme işlemlerini (açıyı mouse hareketine göre yapmaya çalışın. İki noktaya tıklayıp oradan açıyı alın) uygulayın.

======================================================= 01.Mart.2019 Cuma

Hem yaz okulu hem STAJ yapacak öğrencilerin bütünleme tarihlerini ve YAZ OKULU'nun ilk haftasını kapsayacak şekilde yazın staj yapabileceklerdir. Yaz okulundan ders alanların ilk haftası devamsız kabul edilecektir.

======================================================= 28.Şubat.2019 Perşembe

ÖDEV 1: (Son Teslim Tarihi 10. Mart 2019 Pazar 24:00)
Bilg.Des.TASARIM: "Çelikten yapılmış bir kapı tasarlayın. Katı model ile tasarlanacak. Bu kapınının çerçevesi uygun profillerden oluşturulacak ve kapatılan kısımları ince saç plakadan olacak. Kapının kendi ağırlığı 50 kg geçmeyecek. İnternetten örnek kapı modellerine bakın onların benzerini modellemeye çalışın. Estetiğine dikkat edin.

Analiz için kapının menteşe kısmına yoğunlaşın. 2 adet menteşe kullanın. Parçalar birbiri üzerinde dönebilir olacak. Kapıya kendi ağırlığından başka bir kişinin daha kapı kollarına asıldığını varsayarak (80 kg) menteşelerin bu yükleri (kendi ağırlığı + kişinin yükü) taşıyıp taşıyamacağını bulun. Kapının kendi ağırlığını programın algılayabilmesi için "earth gravity" ivmesinin yönünü vermek gerekir. 5 hafta konularında gelecek ama siz araştırın bulun. Emniyet gerilmesini 250 MPa alın.

GÖRÜNTÜ İŞLEME: İnsan ve manzara fotografları bazen küçük mozaik taneleri ile bir duvara işlenir. Bu işler için bir program yazın. Öncelikle kenar tarafta mozaik seçme menüsü olsun. Buradan kaç mozaik kullanılacaksa onlar seçilsin. Her mozaiğe tıklandığında kullanılacak olan rengi ayarlanabilsin. Ardından resim kaç mozaik kullanılıyorsa o mozaiklerin rengine en yakın renk dönüştürülerek görüntülensin. Böylece duvara o mozikler ile resim işlenirse nasıl görüneceği ve kaç tane mozaik kullanılacağı anlaşılabilsin. İstenirse resim eşik değerleri sürgü ile değiştirilebilsin. Mozaiklerin yanına da kaç tane ihtiyaç olduğu yazılsın. Yani kullanılan her piksel bir mozaik ile ifade edilsin.

Programa bir iki konu daha eklenebilir. Resim küçültülerek piksel sayısı düşürülebilir. Her mozaik bir pikseli temsil ederse mozaiklenmiş duvarın ölçüleri kullanıcıya gösterilebilir. Resim duvara sığmıyorsa, resmin boyutlarını biraz daha küçültelebilir. Buna benzer kullanılabilecek bir program yazmaya çalışın. Ne kadar fonksiyon eklerseniz o kadar puanlanacaktır.

ÖDEV YÜKLEME LİNKİ

======================================================= 06.Şubat.2019 Çarşamba

TEKNOFEST YARIŞMASINA ilişkin detaylı bilgiler http://teknofestistanbul.org web sitesinde, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan tüm yarışma bilgi ve şartnameleri başvuru linkleri ile birlikte http://teknofestistanbul.org/teknolojiyarismalari adresinde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin yarışmalara ciddi olarak hazırlanıp katılmalarını bekliyoruz.

======================================================= 03.Şubat.2019 Pazar

Kişisel Bahar DERS PROGRAMI

PROJE DERSLERİ için sınıf içi anlatımlar Vize'den sonra yapılacaktır. O tarihe kadar projelerinizi kendiniz yapınız. Soracağınız sorularınız olursa maille yada ders aralarında sorabilirsiniz.

======================================================= 31.Ocak.2019 Perşembe

Proje yarışması DUYURUSU: "Amacımız Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması için çalışmak, sanayinin güncel sorunlarına çözüm üretecek projelerin geliştirilmesini teşvik ederek Üniversite-Sanayi iş birliğine farklı bir boyut kazandırmak ve üniversite öğrencilerinin projelerini geliştirmelerine destek olarak bu projelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesinde rol almaktır. ... proje sahipleri öğrencilerinizin yarışmamızdan haberdar olmasını sağlayarak bize yardımcı olmanızdır."
https://www.yildizliprojeler.com/

======================================================= 31.Ocak.2019 Perşembe

STAJ BAŞVURUSU yapacak öğrenciler imzalı Ek-1 formlarını Ödev yükleme sisteminden indireceklerdir. Oraya kendilerini kaydedip şifreleri ile giriş yaparak Otomatik doldurulmuş Ek-1 formunun çıktısını alıp, staj yapacakları iş yerlerine vereceklerdir. Bundan sonra sistemin vermediği sayı numarasız belgeler geçersiz. Firmanın dolduracağı Ek-2 formunuda aynı yerden indirebilirsiniz. Ek-2 formlarını firma imzaladıktan sonra bölüm sekreterliğine teslim edeceksiniz. Ek-2 formlarının bölüme son teslim tarihi 15 Mayıs tır. Bu tarihe kadar staj yerlerinizi ayarlayınız. Fabrikalarda kontenjanlar çabuk dolar. Elinizi sıkı tutunuz.

ÖDEV YÜKLEME LİNKİ (Ek-1 ve Ek-2 formlarını indirmek için)

======================================================= 20.Ocak.2019 Pazar

Dekanlığın açıklamasına göre BEDELLİ Askerlik yapan öğrenciler (İbrahim Halid Bayrak, Sertaç Yalçınkaya, Burak Buran) Telafi sınavları için hocaları ile direk birebir görüşerek sınavlarını olacaklardır. Bunun için önceden herhangi bir sınav takvimi ilan edilmeyecektir. Bu nedenle hocaları ile görüşerek sınavlarını ayarlasınlar. Sınav sonuçlarını ise hocalar Bölüm sekreterliğine teslim edebilirler.

======================================================= 07.Ocak.2019 Pazartesi

SENATO KARARI:"(Değişik: 24.12.2018 tarih ve 2018/21-9 sayılı Senato Kararı) Yaz döneminde STAJ yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacakları tarih aralığı ile YAZ OKULU akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışması durumunda Yaz Okulundan ders alamazlar. Ancak vardiyalı sistemle çalışılan iş yerlerinde staj saatlerinin yaz okulu ders saatleri ile çakışmaması durumunda yaz okulundan ders alan öğrenci aynı zamanda stajını da yapabilir."

Konunun nasıl uygulanacağına yönelik detayları buradan duyuracağız. Bunun için MAIL ÇEKMEYİN..

======================================================= 04.Ocak.2019 Cuma

DUYURU: "Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde beden ve ruh sağlığının korunması amacı ile kurulan Psikososyal Danışmanlık Koordinatörlüğü, öğrencilerimiz ve personelimize hizmet vermek amacı ile 02.01.2019 Çarşamba günü Sağlık Bilimleri Fakültesi f girişi - 1. katta faaliyete geçecektir. Birimimiz randevu sistemi ile çalışmakta olup, randevu için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sitesinde bulunan Psikososyal Danışmanlık Koordinatörlüğü formlar sekmesi altında yer alan başvuru formu doldurularak pdk@karabuk.edu.tr adresine mail atmanız gerekmektedir."

======================================================= 29.Kasım.2018 Perşembe

Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre tüm bilginin kaynağına erişerek bilgilerin kullanımı, sanayi ortağının bulunması veya sanayi ortağıyla eşleştirme, fikir ürünlerinin ticarileştirilmesi, projelendirilmesi aşamalarında hem akademisyenlerimize hemde öğrencilerimize gerekli destekler verilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda bölümümüzde proje yapan son sınıf öğrencilerinin BİTİRME PROJELERİ hakkında Teknoloji Transfer Ofisine bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Link

======================================================= 22.Kasım.2018 Perşembe

DUYURU: "Hava Kuvvetleri Komutanlığı 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nın ilgi yazısıyla Hava Kuvvetleri Müzesi'nin (Etimesgut/Ankara) Türk ve Dünya havacılık tarihine ait gelişmeleri kronolojik bir düzen içerisinde ziyaretçilerine aktarmak ve Türk gençliğine havacılık sevgisi aşılamak maksadıyla 1998 yılından bugüne hizmet verdiği, Müzenin Pazartesi günleri hariç her gün 09:00-16:30 saatleri arasında bireysel veya gruplar halinde ziyaret edilebildiği, 0 312 244 85 50 / 4754 irtibat numarasının aranarak randevu alınması halinde gruplardan ücret alınmadığı bildirilmiş olup; üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarının sunulan bu hizmetten haberdar edilmesi talep edilmiştir."
(Yazının devamında tüm zamanlarda öğrencilere ücretsiz olduğu bildirilmiş. Ankara'ya yolu düşenlerin havacılık teknolojilerini yakından görmesi açısından tavsiye edilir)

======================================================= 10.Kasım.2018 Cumartesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) ile yapılan STAJ prokolü.

======================================================= 04.Ekim.2018 Perşembe

Acil maillerinizi "icayiroglu@karabuk.edu.tr" adresine yazın. Gereksiz yerede mail çekmeyin. "icayiroglu@yahoo.com" adresine çok sıklıkla bakamıyorum.