2016-2017 GÜZ DÖNEMİ DERS ve BÖLÜM DUYURULARI


*************************************************** 20.01.2017

Projelerin SON YÜKLEME SAATİ 23 Ocak Pazartesi 24:00. Bu tarihten sonra projeler ilk numaradan başlayarak (6,7,8) sırayla okundukça indirilecektir. Bu nedenle zamandan kazanmak istiyorsanız ilk projeleri önce yükleyin. YANLIŞ NUMARAYA ödevini yükleyenler not alamaz.

*************************************************** 20.01.2017

Ara Tatilde memleketlerinize gittiğinizde STAJ YERLERİNİ ayarlayınız. Firmaya vereceğiniz Ek-1 belgesini haftaya bölüm sekreterinden alabilirsiniz. Önemli olan Firmayı bulmaktır. Belge işlemlerini daha sonra kargo ile yapabilirsiniz.

*************************************************** 18.01.2017

FİNALDE GEÇİP, projelerini yapmaya devam edenlerin notlarının düzeltilmesi için Bütünleme not girişlerinden sonra Bölüm kurulu kararı ile notlarının düzeltilmesi sağlanacaktır. Buna göre projelerini yapmak isteyenler devam etsinler. Normal şekilde diğerleri ile birlikte sisteme yükleyiniz. Bundan sonra finalde geçenlerin notunun değişmeyeceğini bilerek projelerinizi yapınız.

*************************************************** 17.01.2017

BİTİRME PROJELERİ için destekler bap.karabuk.edu.tr adresi üzerinden doldurulan form ile verilmeye başlanmış. Bu amaçla ilgili siteye girip gerekli işlemleri yapınız. Nasıl doldurulacağı ve istenen belgeler ile igili detayları bilmiyorum. Beni de bilgilendirirseniz buradan duyuruya eklerim...

*************************************************** 16.01.2017

FİNAL DÖNEMİNDE mezun olacak olan öğrenciler Bir dilekçe ve Ekinde Transkript ile Cennet Hanıma 18.Ocak Çarşamba 15:00 kadar başvuru yapsınlar. Transkriplerinizde FF ve K durumunda ders olmamalı (Hazırlık ff olabilir) ve 240 AKTS yi tamamlamış olmanız gerekir. Uzakta olanlar Dilekçe ve ekini tarayıp Cennet hanımın mailine göndersinler. Durumunuz incelenip mezuniyet kararınız alınacak. Bizden çıktıktan sonra öğrenci işlerine gidecek. Çıkış vs işlemleri orası ile sürdüreceksiniz.

*************************************************** 16.01.2017

TEKNİK RESİM'den 3 artısı olmayanların projesi kabul edilmez. Sınıf ortamında 3 tane artıyı alamayanların projeleri kendilerinin çizmediği varsayılır. Bu nedenle 3 artısı olmayanlar Teknik Resim dersinin Bütünleme sınavının olduğu 24.Ocak. Salı günü 13:00 den sonra boş labların birinde ARTI UYGULAMA sınavı yapılacaktır. Bu sınava katılıp artı sayınızı tamamlayın. Bu sınava katılanlar Final projelerinden bir parçanın imalat resmini çizecek ve 3 artı yerine sayılacak.

*************************************************** 16.01.2017

FİNAL de geçenlerin notu artık değişmez. Ödevleri yapmış olurlarsa kendileri için fahri olarak yapmış olurlar. Finalde geçenlerin isimleri BÜTÜNLEME de karşımıza gelmez. Bu her derste bu şekildedir. Dolayısı ile geçenlerin notları artık değişmez.

*************************************************** 15.01.2017

TEKNİK RES. ve İNT.TAB.PRG. derslerinin Finalde yapılan yazılı sınavı bütünlemede de geçerlidir. Yine de bütünlemede yazılı sınava girmek isteyenler olursa Ödev Yükleme sayfasında "ButunlemeyeGireceklerListesi_Int.Tab.Prg." şeklinde açılan başlığın altına adını yazdırsınlar. Bütünleme yazılı sınavında daha zor sorulur. Ona göre çalışılması gerekir. Ayrıca İTP dersininde eklenen hata ile oluşan ek puan verilemeyecektir. ÖDEV YÜKLEME LİNKİ

*************************************************** 13.01.2017

NOTLAR SİSTEME girildi. Bir hata varsa 24:00 kadar bildirin. Ondan sonra artık bütünlemede düzeltilir.

*************************************************** 09.01.2017

TEKNİK RESİM Final sınavının çözümleri dersin sayfasında yayınlandı.

*************************************************** 07.01.2017

OPTİMİZASYON Final projeleri dersin sayfasında yayınlandı. Devre tasarımı ile ilgili bilgiler FaceBook üzerinden Mustafa Mutlu ÇOBAN paylaştı. Oradaki bilgilere bakın.

*************************************************** 05.01.2017

Doktora yapacaklar için burs imkanı.. Bölümümüzden mezun olup yüksek lisans yapanlar için.

*************************************************** 04.01.2017

İnt. Tab. Prg Final çözümleri dersin sayfasında yayınlanmıştır. Herkese 24 puan eklenecek ve puanlama değişmeyecektir. Sınavda OkulNuması yerine kağıttaki numarayı kullananların yanındakilerde benzer numara yoksa sorun teşkil etmeyecektir.

*************************************************** 28.12.2016

PROJELER (Hazırlandıkça buradan ilan edilecek. Projelerin son teslim tarihi bütünleme not girişlerinden 3 gün öncedir.)

ÖDEV YÜKLEME LİNKİ
TEKNİK RESİM
(Final sınavı %50, Projeler %50 etki edecektir. Proejeleri finalde yada bütünlemede ne zaman teslim ederseniz o zaman geçersiniz. Bütünlemede yazılı sınava girmek isteyenler önceden haber verirse girebilir. 3 kat daha zor sorulur (bütünlemede yazılı sınava girmenizi istemiyoruz sadece projelerle uğraşın). Projelerdeki en ufak bir hata benzerliği direk kalmanıza sebep olur. Herkes kendisi çizsin.) 3 projede yapılacak. Her biri 35 puandır.

1)Dersin sayfasında verilen Proje 19-(Dişli Pompa-2) nin her parçasının imalat resmini çizin, montaj resmini ve antetini oluşturun. 6 NOLU ödeve yüklenecektir.
2)Dersin sayfasında verilen Proje 20-(Ayar mekanizması) nın her parçasının imalat resmini çizin, montaj resmini ve antetini oluşturun. 7 NOLU ödeve yüklenecektir.
3)Dersin sayfasında verilen Proje 21-(Parça İmalat Resmi çizme) deki her parçanın imalat resmini çizin, ölçülendirin, katı model resmini köşesine yerleştirin. 8 NOLU ödeve yüklenecektir.

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA
(Final yazılı sınavı %70, Projeler %30 etki edecektir. Finaldeki yazılı sınav notu bütünlemede de geçerlidir. Bütünlemede tekrar yazılı sınava girmek isteyen olursa önceden haber verecek listeye adını yazdıracaktır. Yanlız bütünlemede yazılı sınavda daha zor sorulur. Sizlerin bu sınava girmenizi istemiyoruz. Finalde yazılı sınava çalışıp bütünlemede de projelere ağırlık vermenizi istiyoruz. Böylece iş yükünüzü dağıtıp geçmeniz kolaylaşmış olacaktır. Ödevlerde birbirinizden almamaya özellikle dikkat edin. En ufak kod ve tasarım benzerliğinde kopya işlemi uygulanacaktır.)
1)Ödev Yükleme Sitesi: Dersin sayfasında verilen geçmiş ödevler listesindeki 19 numaralı Ödev yapıp 6 NOLU ödeve yükleyin..
2)Mekanizma Simulasyon Programı: Geçmiş ödevler listesindeki 20 numaralı ödevi yapıp 7 NOLU ödeve yükleyin.
3)Şehir Bulma Oyunu: Geçmiş ödevler listesindeki 21 numaralı ödevi yapıp 8 NOLU ödeve yükleyin.

Dikkat: Verilen ödevleri rastgele numaraya yüklemeyin. Kendi numarasına yükleyin. Diğer türlü puan alamazsınız.

OPTİMİZASYON
(Bu dersde 3 tane proje verilip bunlardan 2 tanesini yapmak zorunludur (Her biri 50 puan). 3. proje ise ekstra kabul edilecek ve 20 puan üzerinden artı puan olarak değerlendirilecektir. Final ve bütünlemde yazılı sınavı yapılmayacaktır. Sadece bu projeler üzerinden not verilecektir. Projeleri birbirine benzeyen yada kodları birbirinden alıp aynı hataları taşıyan ödevler kopya işlemi görür, buna dikkat ediniz).
1)Gezgin satıcı problemini Hem Genetik Algoritma ile hemde Karınca koloni algoritması ile gezgin satıcı problemini programlayıp iki uygulama ile bulunan en kısa yolu karşılaştırmasını yapınız. Verilen süre içerisinde hangisi daha iyi sonuç vermektedir. Genetik algoritma ile ilgili kodlar belli yere kadar yapılmıştır ve sitede bulunmaktadır. Tek bir tanesi yapılırsa 50 üzerinden 30 puan olarak değerlendirilir. Bununla ilgili olarak şu videodaki uygulamayı örnek alınız (https://www.youtube.com/watch?v=8WjUVEamGKA) Bazı ayarlar dışarıdan seçilebilirse iyi olur. ÖDEV6 ya yüklenecek
2)Ansys'de Optimizasyon ve programlama. ÖDEV7 ye yüklenecek.
3)Devre tasarımı yapılacak ve en küçük devre tasarımı için optimizasyon yapılacak. ÖDEV8 e yüklenecek


*************************************************** 26.12.2016

Mekatronik Mühendisliği ile ilgili bazı iş ilanları. Firmaların hangi özellikler aradığını görme açısından da mezun olmayanlar incelerse iyi olur.

*************************************************** 23.12.2016

Proje Destek Başvurusu yapan öğrenciler yılbaşından sonra (http://bap.karabuk.edu.tr/) sayfasından yayınlacak formu doldurarak başvurularını elektronik olarak göndermeleri gerekiyor. Bu sayfayı takip edin.

*************************************************** 28.11.2016

Yök sayfasında yayınlanan Araştırma Görevlisi ilanları. Mezunlarımıza duyurulur.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/

*************************************************** 24.11.2016

İNT. TAB. PRG Vize sınavı soru ve cevapları dersin sayfasında yayınlandı.

*************************************************** 22.11.2016

Proje yapan son sınıf öğrencilerinin PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ için Dekanlık bilgi talep etmektedir. Bununla ilgili olarak 10 tane proje bilgisi Dekanlığa gönderilecektir. Projelerinin desteklenmesini isteyen öğrenciler aşağıdaki formata göre 3-5 sayfa arasında bir dökümanı hazırlayıp, Pazartesi'ye kadar benim mailime göndersinler.

a) Projenin Başlığı, ve Proje ekibi (danışman da dahil)
b) Proje özeti
c) Giriş (Projenin amacı ve daha önce yapılan çalışmalar)
d) Metod (Projenin nasıl gerçekleştirileceği, teknik alt yapısı)
e) Elde edilecek sonuçlar ve kazanımlar
f) Varsa literatür ve araştırma linkleri
g) Eki: Satın alınacak malzeme listesi ve fiyatlandırması
Anlatımlar görsel ve anlaşılır olsun.

*************************************************** 21.11.2016

İNT. TAB. PRG ÖDEV 5: Dersin sayfasında Geçmiş Ödevler Listesi verilmiştir. Birim Dönüştürme Sitesi. Dikkat geçen hafta ve bu hafta veritabanı kullanımı öğrenilmiştir. Kullanıcı girişi ve kontrolü veritabanına kayıt yapılarak gerçekleştirilecektir. (Son teslim 27, Kasım Pazar)

*************************************************** 21.11.2016

TEKNİK RESİM ÖDEV:5; Dersin sayfasındaki I5 ve I6 sayfalarındaki 6 tane şekli I1 deki örneğe bakarak çiziniz. Tam kesit, katı model ve ölçülendirmeler olacak. Dikkat, verilen sayfalardaki resimlerin biri parçanın üst çaprazdan, diğeri alt çaprazdan görünümdür. (Son teslim 27, Kasım Pazar)

*************************************************** 29.10.2016

Mezunlarımız için. YURT DIŞI'nda master yapmak isteyenlere yönelik başvurular başlamıştır. Yurt dışı yüksek Lisans Başvuruları

*************************************************** 24.10.2016

İNT.TAB.PROGRAMLAMA, ÖDEV4: Ekskavatör çizimi ve klavyeden kontrolü-Dersin sayfasında yayınlandı.. Son tarih: 30 Ekim Pazar günü.

*************************************************** 24.10.2016

OPTİMİZASYON, ÖDEV4: Dersin sayfasında yayınlandı.. Son tarih: 30 Ekim Pazar günü.

*************************************************** 24.10.2016

TEKNİK RESİM, ÖDEV4: K16 sayfasındaki 6 tane parçanın görünüşlerini, Katı modelini çizin ve ölçülendirin. Son tarih: 30 Ekim Pazar günü.

*************************************************** 18.10.2016

TEKNİK RESİM, ÖDEV3 G2 sayfasındaki 6 tane parçanın Katı model, Görünüş ve ölçülendirmelerini yapıp 23 Ekim Pazar günü 24 kadar yükleyiniz

*************************************************** 14.10.2016

OPTIMIZASYON Ödevleri dersin sayfasında verilmektedir.
Ödev 3: 23 Ekim pazar günü yüklenecek.

*************************************************** 14.10.2016

İNT.TAB.PROG. ÖDEV3: Geçmiş Ödevler dökümanında 16 numara ile Matris Çarpımı ve Tersini alma olarak verilmiştir. 23.Ekim'de gelecek.

*************************************************** 10.10.2016

TEKNİK RESİM ÖDEV2: F4 kağıdındaki 6 tane parçanın Katı model, görünüş ve ölçülerini çizin ve 16.Ekim 24:00 kadar siteye yükleyin.

*************************************************** 09.10.2016

Tüm derslerdeki 1. Ödevlerin SÜREsi iki gün daha UZATILMIŞTIR. Salı 24:00 kadar ödevleri tamamlayıp yükleyin.

*************************************************** 09.10.2016

İNT.TAB.PROG. dersinden ÖDEV2 olarak dersin sayfasında "Geçmiş Ödevler" yazan dökümandaki 12. sıradaki "DÜŞEN CISIMLERI YAKALAMA OYUNU" ödevini yapıp yükleyiniz. 16.Ekim Pazar günü saat 24:00 kadar sisteme yüklenecektir.

***************************************************06.10.2016

STAJ DEFTERLERİ pdf formatında buradaki sisteme yüklenecektir. Not girişleri yapılırken (benim tarafımdan yapılacak) PDF sini yüklemeyenlerin notları girilmeyecektir. Uzun vadeli resmiyet için defterler yerine bölümde PDF leri saklanacaktır. Bu nedenle defterlerin PDF olarak teslim edilmesi zorunludur. Mail olarak defterlerde yazan mail adresine (muhendislik@karabuk.edu.tr) GÖNDERMEYİN. O yazı çok eskiden kalan bir uygulamadır. Mail bize ait değildir. Dekanlığa aittir.
3 MB dan büyük olan defterleri ikiye bölüp Ö1 ve Ö2 ye yükleyiniz. Staj defterlerinin PDF olarak yüklenme zamanının son günü 16.Ekim dir. Defterleri 07.Ekim Cuma gününden önce teslim etmeyenlerin staj bitirme kararları alınmayacaktır. PDF olarak yüklemenin bununla bir bağlantısı yoktur. PDF olarak yüklenmesi defterlerin resmiyet için uzun vadeli saklanması içindir.

***************************************************06.10.2016

DERSLERDE İMZA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. Kalabalık sınıflarda Hoparlör kullanılacağı için ses duyulma problemi aşılacaktır. Diğer türlü 150 kişilik sınıfa 30-40 kişi gelmeye başladı. 4.HAFTADAN itibaren %30 devamsızlık yapan devamsızlıktan bırakılacaktır. YERINE BAŞKASINA imza attıranlar tespit edilirse onlar da devamsızlıktan bırakılacaktır. Alttan alıp imza zorunluluğu olmayanlar kendileri bilir. Her devam aynı zamanda +1 puan olarak hem vizeye hem Finale etki etmeye devam edecektir.

*************************************************** 06.09.2016

HAFTALIK DERS PROGRAMI- Derslere gelirken bu programa göre geliniz. Optimizasyonun gündüzü (az öğrenci bulunduğu için-7 kişi) gecesi ile birleştirilmiştir.

***************************************************05.10.2016

ÖDEV YÜKLEME LİNKİ
Ödevleri yüklerken şu notlarada dikkat edin. Ödevleri yüklerken dikkat edilecek hususlar

*************************************************** 03.10.2016

BİLG.DES.TEKNİK RESİM dersinden Ödev1 olarak B3 ve B18 çizimleri yapılacak. 09.Ekim Pazar günü saat 24:00 kadar sisteme yüklenecektir.
Ödevler Vizenin %50 sini oluşturacaktır. Ayrıca Vize sınavı yapılacaktır.

*************************************************** 03.10.2016

İNT.TAB.PROG. dersinden Ödev1 olarak dersin sayfasında "Geçmiş Ödevler" yazan dökümandaki 1. sıradaki "Not Giriş Programı" ödevini yapıp yükleyiniz. 09.Ekim Pazar günü saat 24:00 kadar sisteme yüklenecektir.
Bu ödevler +1 yada +2 puan olarak değerlendirilecek. Ödevler tarafımdan direk detaylı okunmayacak. Yaptı yapmadı şeklinde hızlı bir şekilde değerlendirilecek. İleride sayfada değişiklik yapılıp ödevler görünür hale getirilecek. Başkalarınında gördüğü ödevlerde herhangi bir kopya yada şikayet gelirse o zaman detaylı incelenecek ve bu konuda hatası bulunanlara kopya işlemi uygulanacak. Buna göre ödevleri kendiniz yapmaya çalışın.

*************************************************** 29.09.2016

STAJ DEFTELERİNİN SON TESLİM TARİHİ: 07.10.2016 Cuma günü dür. Bu tarihten sonra getirenlerin STAJLARI YANACAKTIR. Notu yazın girilecek öğrencilerde aynı tarihte staj defterlerini teslim edecektir. Not girişi ayrı bir konudur. Buna dikkat edin.

*************************************************** 29.09.2016

OPTIMIZASYON Ödevleri dersin sayfasında verilmektedir.
Ödev 1: 9 Ekim pazar günü yüklenecek.
Ödev 2: 16 Ekim pazar günü yüklenecek.

*************************************************** 27.09.2016

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM dersi;
A ve B şubeli olarak işlenecektir. Bu hafta Ekle sil haftasında herkese gruplarına göre ders alma işlemlerini tamamlasınlar. Tek rakamlar A grubu, Çift rakamlar B gurubu olacaktır.

Bu derslerin ders programı değişmiştir. Haftaya Pazartesi B gurupları derse gelecek, Salı ise A grubları derse gelecektir. Program sisteme giriliyor. Sisteme girilince oradan bakarsınız.

B gruplarının bu haftaki dersi işlenemedi. CUMARTESİ GÜNÜ saat 13:00-16:00 arası Z45'de telafi dersi yapılacaktır (hafta içi tüm lablar dolu). B grubu (çift rakam) tüm öğrencileri derse katılsın. AutoCad temel çizimler anlatılacağı için sonradan telafi etmeniz zordur. O nedenle tüm B grubu öğrenciler katılsın.

*************************************************** 23.09.2016

28.Eyl. Çarşamba günü saat 10:00, Hamit Çepni Salonunda Rektörlük, 1. sınıflara yönelik ORYANTASYON PROGRAMI (tanıtım,yönlendirme) düzenleyecektir. Tüm 1. sınıf öğrencilerimizin ve bölüm hocalarımızın programa katılması gerekmektedir.

*************************************************** 07.09.2016

HARÇ ÜCRETİNİ YATIRAMAYAN Öğrenciler için bir öğrencinin gönderdiği bilgi. "Hocam öğrenci işleri ile iletişime geçtim. Yapılan bilgilendirme yatırılacak olan harçların sadece ziraat bankasına ait atm kanalları ile yatırılacakmış. İnternet bankacılığı yada mobil bankacılıkta üniversitenin adı gözükür ama öğrenci bilgileri tanımlı olmadığı için öyle bir hata verir dediler. Bende atmden yatırdım herhangi bir sorun çıkmadı. "

*************************************************** 07.09.2016

STAJ VE PROJELER ile ilgili yazın alabilir miyiz şeklinde sürekli soru soruyorsunuz. Bir dersi yazın alabilmek için yıl içi alıp kalmış olmanız gerekir. Eğer bu şekilde yapmazsanız ve yazın da sistem dersi almanıza müsaade etmez ise mağdur olursunuz. Derslerinizi yıl içi alın. Diğer türlü sorumluluk sizindir. Bu yaz bu dersleri alanlar nasıl yapmışlar onlara da bir sorun..

*************************************************** 06.09.2016

DANIŞMANLAR
Gündüz Gece
1. SINIF Arş.Gör. Esma ŞEKER Arş.Gör. Esma ŞEKER
2.SINIFI Arş.Gör. Ali ÖZTÜRK Arş.Gör. Muhammed Zahit KARAKUŞAK
3.SINIFI Arş.Gör. Ali ÖZTÜRK Arş.Gör. Muhammed Zahit KARAKUŞAK
4. SINIF Arş.Gör. Oğuz ÇEVİK Arş.Gör. Ramazan ÖZMEN
UZATANLAR Arş.Gör. Oğuz ÇEVİK Arş.Gör. Ramazan ÖZMEN

*************************************************** 06.09.2016

Şu anda yapmış olduğunuz STAJLARI Ekle-Sil haftası içerisinde teslim etmelisiniz (Geç staj yapanlara 1 hafta tolerans gösterilir). Ramazan Bey değerlendirdikten sonra notunuz eğer dersi Güz dönemi içinde almış olursanız güz döneminde girilecek. Güz dönemi içerisinde almazsanız, yaz okulunda girilecektir. Kredi ayarlamalarınızı buna göre yapabilirsiniz.

Dikkat! NOT GİRİŞİ ile staj defteri TESLİMİNİ karıştırmayın. Yaz okulunda dersi alacaklar da defteri Eylül'de teslim edecektir. Diğer türlü stajınız yanar. Çünkü biz notlarınızın ne zaman girileceğine bakmayız. Öncelikle defterleriniz okunup karara bağlanacaktır. Defterlerinizin elektronik olarak teslimi ve notlarınızı takip için bu sitede bir sayfa oluşturulacaktır. Yakında oraya bilgilerizi gireceksiniz..

PROJE DERSLERİNİZ için böyle bir ayarlama yapamazsınız. Bölüm olarak notlarınızı ve bilgilerinizi tutmayız. Eğer danışmanınız notunuzu tutar, işlemlerinizi takip ederse dersin notunu Yaz okulunda girilebilir. Yaz okulunda bu derslerin hocası ben olurum. Ben de yaptıklarınızı görmeden notunuzu girmem. Yaz okulunda bir dersin alınabilmesi için öncesinde almış olmanız ve bu dersten kalmış olmanız gerekir. BU KONUYU DA UNUTMAYIN!..

*************************************************** 06.09.2016

Açılmayan Dersler ile ilgili olarak mail çekiyorsunuz. Bu dönem açılan derslerin listesi ekdedir. Geçen sene açılan seçmeli dersler bu sene açılmamış olabilir. Onun yerine başka seçmeli ders almalısınız. Diğer alıpda kaldığınız seçmeli dersler Transkriptinizde FF olarak gözükmemeli. Daha sonra öğrenci işlerine dilekçe vererek bu dersin üzerinizden silinmesini isteyin. Eğer üzerinde FF li ders görülürse tüm krediyi tamamlasanız bile mezun olamazsınız. AÇILAN DERSLER

*************************************************** 05.09.2016

Son sınıfın Proje Dersleri Tüm hocalar üzerinde gösterilmemiş. Düzeltiliyor. Herkes hangi hocadan proje alacaksa dersi ondan seçsin.

Bazı dersler sistemde gözükmüyor muş. Yarın ve sonrasında gözükmeyen dersleriniz varsa bildirin. Öğrenci işlerine haber verelim. Biz tüm dersleri gönderdik...

*************************************************** 03.09.2016

PROJE DERSLERİ: Proje derslerini hangi hocadan alacağınızı belirlerken danışman hocalarınızla konularınızı görüşerek belirlerseniz iyi olur. Bir hocadan maksimum 15 kişi ders alabilir. Fazla sayıda öğrenci olursa, hoca ekle-sil haftasında kendisiyle görüşmeyen, çalışmak istemediği öğrencilerin danışmanlığını kabul etmeyebilir.

Proje konuları ile ilgili Dersin sayfasında link vardır. Oradaki konulardan birini yada başka bir konuyu belirleyip danışmanınıza bilgi verin. O da kabul ederse dersi öyle seçin..

*************************************************** 29.08.2016

Yaz Okulu Final ve Tek dersten MEZUN OLAN öğrecilerin isimleri öğrenci işlerine gönderilmiştir. (Cihan Aksoy, Canmert Çelikler, Ramazan Akdağ, Okay Okan Satıcı, Furkan Özer, Dinçer Arslan, Nihat Kusmuş, İsmail Demir, Emrullah Olam, Gökhan Kuşoğlu, Hamit Babaoğlan, Hasan Danacı, Engin Yelim, Ufuk Şahiner, Uğur Aktürk, Kaan Karapınar, Efe Helvacı, Eyüp Furkan Kaya, Muhammet Yenilmez)

*************************************************** 25.08.2016

YAZ DÖNEMİ tamamlanmıştır. Yeni dönem için ders ve bölüm duyuruları buradan takip edebilirsiniz.