GÖRÜNTÜ İŞLEME
Haf. Konular Uygulamalar
1 Ders Notu: Temel Konular
2 Ders Notu: C# ile programlama
3 Ders Notu: Geometrik Dönüşümler
4 Ders Notu: Perspektif Düzeltme
5 Ders Notu: Bulanıklaştırma (Yumuşatma) Algoritmaları
6 Ders Notu: Görüntü Netleştirme Algoritmaları
7 Ders Notu: Kenar Belirleme Algoritmaları
8 Ders Notu: Resmi Alt Gruplara Ayırma
9 Ders Notu: Aritmetik Operatörler
10 Ders Notu: Mantıksal Operatörler
11 Ders Notu: Yapay Sinir Ağları


GEÇMİŞ SINAV SORULARI
-----------------------------------------------
Goruntu_Isleme-Final_Sinavi-22.05.2018-Soru_ve_Cevaplar

Goruntu_Isleme-Final_Sinavi-25.05.2017-Soru_ve_Cevaplari

FİNAL/BÜTÜNLEME PROJELERİ
-----------------------------------------------
Günlük yaşamda kullanım sahası olan, görüntü işlemeye ihtiyaç duyulan bir problemi çözecek komple sonuç üreten/karar veren bir yazılım geliştiriniz. Bu amaçla, görüntüyü alıp, netleştirme, küçültme, eşik uygulama, kenar belirleme, bölge çıkarma, YSA ile karar verme gibi bir çok alt konuyu kendi içinde uyumlu olacak şekilde programlayarak gerçekleştirin.


Yükleyeceğiniz döküman MAKALE formatında olacaktır (Uygun görülenler yayınlanacaktır). Bu amaçla önce konu başlığınızı belirleyin. Bir özet yazın. Başkaları bu konuda hangi çalışmalar yapmış bir miktar araştırın. Sonra geliştirdiğiniz yöntemi ve ince noktalarını anlatın. Uygulama örnekleri koyarak elde ettiğiniz sonuçları açıklayın. En sona da bulduğunuz Referansları ekleyin. Makale yazım formatı Proje dersinin sayfasında vardır. Ekine, Ekran görüntüleri ve kodları ekleyin. Üst kısımda makale formatında olan kısım 10 sayfayı geçmesin. Detayları ekinde vermiş olun.

Projelerinizi hazırlarken OPENCV gibi HAZIR KÜTÜPHANE kullanımları notunuzu düşürür. Mümkün olduğunca kodlamayı ders notları paralelinde kendiniz geliştirerek yapınız. Diğer türlü neyin nasıl yaptığını bilmeden kullandığınız hazır kütüphaneler gelişiminize katkı sağlamaz, çok özel projeler geliştirmenize engeldir.

Bazı Konu ÖRNEKLERİ (konu örnekleri artırılacak-aklınıza gelen örnekleri sorabilir, gönderebilirsiniz):
1) (Bölüm için ihtiyaç olan bir program: İlgilenen benimle detayını görüşsün):Görüntü işleme ile otomatik, mezunların resim kataloğunu hazırlayan bir program yapılacaklar; Basit bir veritabanı oluşturulup, mezun olan öğrenciler sisteme Ad, Soyad, Okul no ve mail adresini yazacaklar. Ardından vesikalık bir fotograf yükleyecekler. Bu esnada hatalı bilgi girilmesine engel olunacak (maili doğru yazma gibi). Yüklenen fotograf vesikalık değilse kabul edilmeyecek. Vesikalık fotografta uygun kenar boşluklarını kendisi ayarlayıp (bunun için ortadaki siluetin sınırlarını tanıması gerekecek) istenen boyuta getirecek. Sonra bir tuşa tıklandığında tüm sınıf tek bir resim halinde sıralanacak ve resim altlarında Ad soyad, Okul no ve mail adresler var olarak otomatik tek bir jpg yada pdf formatında kataloğ oluşturulacak.

2) Kendi EL YAZINIZI tanıyan (Sadece rakamlar olabilir) bir program geliştirin. En az 10 tane harfi tanıttıktan sonra kağıda bu harflerle yazdığınız kelimeleri, metne dönüştüren programı yazınız.

3) En az 10 tane HAYVANI yandan tanıyan programı yazın. Kedi, köpek, aslan, kaplan vs gibi birbirine benzeyen hayvanları ayırt edebilsin.

4) İnsan YÜZ GÖRÜNTÜSÜnden (birbirine yakın yüzler) kim olduğunu bilen programı yazın. Örnekler aynı cinsiyette insanlar arasından olsun. Bıyıksız ise hepsi bıyıksız, kısa saçlı ise hepsi kısa saçlı olmalıdır. İnce detayları görebildiğini gösterin.

5) Bant üzerinde giden parçaların kamera ile BOYUTLARININ KONTROLÜNÜ yapan programı yazın. Anlık alınan görüntünden cismin şekli düzeltilip kenarları ortaya çıkarılacak. Ardından hangi parça olduğu anlaşıldıktan sonra, hafızadaki resimle üstüste çakıştırılarak, boyutlardaki kaçıklık ve hatalar ortaya çıkarılacak. Burada bant vs oluşturulmayacak. Masa üzerine konulan 3 tane parçanın boyutlarını, hafızasındaki resimle üstüste çakıştırabilsin. Piksel farkından boyut hatasını ölçebilsin

6) Makinadan çıkan MERMER PLAKALARI üzerindeki bozuk kısımları tespit edip, geri kalan bölgeyi ortaya çıkarabilen programı yazın. Bunun devamı olan kısımda düzgün bölgenin uygun boyutlarda makinada kesim programı yazılmalıdır. En az 10 tane mermer plaka üzerindeki bölgeyi tespit etmeye çalışın.

7) Fotografı çekilen MİMARİ Bina Cephelerini CAD sistemine dönüştüren (Vektörel resme dönüştüren-matematiksel olarak ifade edilen resim, Uç noktasının koordinatları ve çizgi kalınlığı ile ifade edilen resim) bir program yazın. Bina üzerindeki detayları kenarlarını bulup, buralardaki çizgileri matematiksel olarak ifade etsin. Ardından bulunan çizgileri Picturebox üzerinde çizgisel olarak çizsin. İstendiğinde vektörel çizgilerin rengi ve kalınlığı değiştirilebilsin (bu kısımla ilgili kodlar İTP sayfasında vardır).

8) Havadan çekilen bir havalanı fotografındaki UÇAKLARIN ve BİNALARIN sınırlarını ortaya çıkaran, binaları kırmızı ile, Uçakları mavi ile gösteripi merkez noktalarının koordinatlarını yandaki Listbox'da veren bir program yazın. Uygulamayı askeri amaçlı olarak düşünün. Örnek havalanı fotografları için Google Earth kullanın.

9) Bilgisayar üzerindeki kamera kullanılarak insan gözünün ekranda ne tarafa baktığını tespit eden ve ona bağlı olarak, ekran üzerindeki mouse'un işaretçisini hareket ettiren, gözlerden birini açık, diğerini kapayınca, tıklama yapan bir program yazmaya çalışın.

10) Yumurtanın üzerine laser ışını tutulduğunda ve diğer taraftan bakıldığında, yumurta içindeki civcivin olup olmadığı ve kabuk üzerinde çatlak olup olmadığı gözle anlaşılmaktadır. Bu işlemi lazer ve kamera kullanarak otomatik olarak algılayacak bir program geliştirin. (Sanayide de uygulama bu şekildedir)


--------------------
Görüntü İşleme YSA (Yapay Sinir Ağları) Programı ( Mozaik ters düz tanıma ). Program 32 bit bilgisayarda yazılmıştır. 64 bit için işlem yapmanız gerekir. Araştırın.
--------------------

Makale Formatı
--------------------
Görüntü İşleme Sınıf İçi Uygulamalar