MAKİNE DİNAMİĞİ
Haf. Konular Uygulamalar
1 Temel Dinamik Hesapları  
2 Mekanizmaların Kinematik Hesabı  
3 Mekanizmaların Dinamik Hesabı  
4 Dönel Rotorların Dinamik Dengelenmesi  
5 Volan Hesabı  
6 Makine Elemanlarının Titreşimi  

Final ve Bütünleme sınavlarında aşağıdaki üç konudan soru sorulacaktır. Bu konulara çalışınız. Konular derste daha detaylı anlatılmıştır.
1-DersNotu-MutlakHareket_HizVeIvmeninBulunmasi
2-DersNotu-DinamikDengeleme
3-DersNotu_VolanHesabi

Geçmiş Sınav Soruları
VİZE SINAVI SORULARI (Çözümleri sınıfta yapıldı)

Geçmiş Sınav Soruları